Kan Tahlili Kısaltmaları ve Ne Anlama Geldikleri

Kan Tahlili Kısaltmaları Hemogram: Tam kan sayımı anlamına gelmektedir. RBC: Kırmızı kan hücrelerinde bulunan eritrosit/alyuvar miktarıdır. Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. HGB: Hemoglobin. Kanda bulunan toplam […]