Bağırsaklarımız Neden İkinci Beyindir? Neden Bu İsmi Veriyoruz? Hiç Düşündünüz mü?‎ İkinci Beyin Ne Demektir?‎

Bağırsaklarımız Neden İkinci Beyindir? Neden Bu İsmi Veriyoruz? Hiç Düşündünüz mü?‎
İkinci Beyin Ne Demektir?‎

Son zamanlarda bağırsaklarımızın sağlığı üzerine yapılan pek çok araştırma sayesinde bugün bağırsak ‎sağlığının beyin sağlığıyla çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu artık biliyoruz. Hatta bağırsaklara artık ‎‎“ikinci beyin” ismini veriyor ve öyle anıyoruz. Peki ama neden bu ismi veriyoruz? Bağırsaklarımız ‎neden ikinci beyindir? Hiç merak ettiniz mi?‎
Artık sürekli duyduğumuz ama ne olduğunu tam bilemediğimiz bağırsaklarımızın ikinci beyin olması ‎ne demektir ona bir bakalım:‎

Bağırsaklarımıza ikinci beyin denmesinin ilk ve en önemli sebebi bağırsaklarımızın hücre yapısıdır. ‎
Etken maddeleri ve reseptörleri bakımından beynimizle ciddi benzerlikler göstermesidir. Bu ‎benzerlik ise bağırsaklarımızın da tıpkı beynimiz gibi hatırlayabileceğini, hissedebileceğini ve tüm ‎bunlarla birlikte karar verme sürecimizi etkileyebileceğini gösteriyor. Ayrıca bağırsaklarımız sadece ‎yararlı maddelerin sindirimini gerçekleştirmek ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlamak ‎işiyle ilgilenmiyor. Bunun yanında bağırsak duvarında bulunan sinir hücrelerinden oluşan katman ‎sayesinde, sempatik ve parasempatik sinir sisteminin maddelerinin iletimini, bazı uyarıcı ‎hormonların ve koruyucu salgıların dengesini de kontrol ediyor.‎

İşte bağırsakla ilgili elde edilen tüm bu veriler, bağırsağın ikinci beyin olarak anılmasına neden olur. ‎İkinci beynimiz olan bağırsaklarımızda bulunan hücreler, beynimizle benzer şekilde çeşitli bilgileri ‎kaydediyor ve gerektiğinde kullanıyor. Örneğin beslenme ile vücudumuza giren zararlı maddeleri, ‎beyinden önce bağırsak algılıyor ve yüksek bir savunma ile tehlikeyi hızlıca vücuttan uzaklaştırıyor.‎

Beyin ve bağırsak ilişkisini ortaya koyan tüm araştırmalar gösteriyor ki bağırsak sağlığı zihinsel sağlık ‎üzerinde de etki sahibi. ‎
Şimdi ise bağırsaklarımızın zihinsel sağlığımıza olan etkilerinden bahsedeceğiz.‎

İşte bağırsaklarımızın zihinsel sağlığımıza olan 8 etkisi!‎

Bağırsaklarımızın Duygu ve davranışlar üzerine etkileri

Bazı araştırmalar, depresif insanlardan alınan bağırsak bakterilerinin farelere verilmesi sonucunda ‎farelerde de aynı depresyon belirtilerinin gözlendiğini ortaya koyuyor. Çünkü bağırsaklarımızda ‎bulunan bakteriler, ruhsal durumumuzu kontrol eden nörokimyasalların etkinliğini düzenliyor ve ‎duygu ve davranışlarımızı tıpkı ikinci beyin gibi yönetiyor.‎

Sakinleştirici ve mutluluk verici hormonlar açısından bağırsaklarımız

Araştırmalar bağırsaklarımızda da ruh durumumuzu etkileyen bazı hormonların salgılandığını ortaya ‎koyuyor. Buna göre beyin ile bağırsak sindirim sistemini kendi aralarında paylaşıyor ve ‎bağırsaklarımız sakinleştirici ve mutluluk verici hormonlarla yakın bir ilişki içinde hareket ediyor. ‎Hatta mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 5’i beyinde, yüzde 95’i ise bağırsaklarda ‎üretiliyor.‎

Depresyon ve Kötü bağırsak sağlığı

Yukarıda bahsettiğimiz bilgilerin ışığında, bilim insanları depresyonun da kötü bağırsak sağlığının bir ‎sonucu olabileceğini düşünüyorlar. Araştırmalar, bebeklik döneminde beyinden önce bağırsağın ‎devrede olduğunu ortaya koyuyor.‎
Buna göre bağırsakların bebeklikte kaydettiğini bazı bilgiler nedeniyle kişi yaşam boyu depresyon ‎yaşama riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Ya da bağırsak florasındaki kötü bakterilerin çokluğu, diğer ‎bir deyişle sağlıksız bağırsaklar, kişinin zihinsel sağlığını da olumsuz yönde etkileyerek depresyona ‎daha yatkın bir hale getirebiliyor.‎

Karar verme sürecine bağırsaklarımızın etkisi

Araştırmalar beynimizin aldığı kararları bağımsız bir şekilde vermediğini gösteriyor. İkinci beyin olarak ‎adlandırılan bağırsaklar bu süreçte de etki sahibi. Buna göre bağırsaklar, beynin kendisine gönderdiği ‎bilgi deposundan geri bildirim alıyor ve karar verme sürecimiz üzerinde bile etkili olabiliyor.‎


Endişe ve kaygılara neden olan bağırsak sağlığımız

Bağırsaklarımızda duygularımızı düzenleyen genler olduğunu gösteren araştırmalar olduğunu daha ‎önce belirtmiştik. İşte buna göre bu genler beyni etkileyerek kaygı ve asabiyete neden olabiliyor. ‎Birçok bilim insanı endişe ve kaygı problemleri ile mücadele eden kişilerin bağırsaklarını kontrol ‎ettirmesi gerektiğini düşünüyor.‎

Beyin gelişimi ve bağırsak bakterileri arasındaki ilişki

Beyin bağırsak ilişkisi araştırmaları doğrultusunda, şu söylenebilir ki; eğer bağırsak bakterilerimiz ‎olmasaydı beynin yapısı, işleyişi ve davranışlarında büyük değişiklikler olabileceğini iddia eden birçok ‎bilim insanı var. Bunlara göre bağırsak bakterilerimiz beynin gelişimine de yardımcı oluyor olabilir. ‎Dolayısıyla bağırsak florası sağlığı, beyin sağlığı açısından da son derece önemli olmaktadır.‎